วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

ปาตานีไม่เคยต้องการ "เอกราช" ปาตานีต้องการเพียงความสงบสุข สิทธิในการใช้ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ และการประกอบศาสนกิจอย่างอิสรเสรีเท่านั้น            ปาตานีไม่เคยต้องการ "เอกราช" ปาตานีต้องการเพียงความสงบสุข สิทธิในการใช้ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ และการประกอบศาสนกิจอย่างอิสรเสรีเท่านั้น

          “ปัตตานี”และ”ปาตานี” คำสองคำนี้คือคำเดียวกัน อาจต่างกันด้วยการออกเสียงสำเนียงภาษา แต่บริบทของความหมายนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
  • ปัตตานีนั้นสื่อความหมายถึงพื้นที่เขตการปกครองจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ประเทศไทย แต่
  • ปาตานีนั้นบริบทของคำนั้นหมายถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานี,ยะลา และนราธิวาส


          จากสถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ในขณะนี้ จะเห็นได้ว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐได้แก้ปัญหาและประสบผลสำเร็จตามลำดับ เมื่อฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐเข้าใจเกมการต่อสู้ของขบวนการฯ ที่แท้จริง พร้อมทั้งได้ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการแบบเชิงรุกด้วยความต่อเนื่อง จำกัดพื้นที่และเสรีในการก่อเหตุ ส่งผลให้สถานการณ์ในภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การแก้ปัญหาความรุนแรงได้ผลดีขึ้นชัดเจนก็คือประชาชนปาตานีที่ให้ความเชื่อมั่นและความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยการแจ้งเบาะแส ข่าวสาร สิ่งไม่ชอบมาพากลในชุมชน ในหมู่บ้าน ระวังคนแปลกหน้าเข้ามาก่อเหตุ ซึ่งเมื่อทุกภาคส่วนหันมาร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังเมื่อนั้นความสันติสุขจะบังเกิดกับพี่น้องประชาชนปาตานีอย่างแท้จริง


         ถึงแม้ 14 ปีที่ผ่านมา ขบวนการ BRN ได้พยายามสร้างจุดแตกหักในพื้นที่ให้เกิดบรรยากาศการสู้รบแบบกองโจรอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งต้องการให้เกิดพื้นที่ความขัดแย้งทางการเมืองในระดับสากล เพื่อจุดหมายปลายทางคือ ความเป็นเอกราชและอำนาจของกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนในขบวนการฯ 

          แต่ก็ไม่อาจจะผลักดันสถานการณ์ไปถึงขั้นนั้นได้ แม้จะใช้ความพยายามจากการก่อเหตุรุนแรงต่างๆ การสร้างปมความขัดแย้งทางศาสนา หรือแม้กระทั่งการดึงองค์กรต่างประเทศให้เข้ามาวุ่นวายในพื้นที่ 

        เพราะองค์ประกอบสำคัญที่สุดในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของขบวนการฯ คือ ประชาชนปาตานี 

         แต่หารู้ไม่ว่า เอกราชนั้นไม่ได้อยู่ในสมองของประชาชนปาตานีเลย ในทางกลับกันประชาชนปาตานีส่วนใหญ่หันมาสนับสนุนทางฝ่ายรัฐเป็นจำนวนมาก 

       เพราะที่ผ่านมา 14 ปี ประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หลายๆครั้ง และต่างเบื่อหน่ายกับวิธีใช้ความรุนแรงของขบวนการฯ รวมทั้งไม่เห็นประโยชน์ใดๆในการเป็นเอกราช ประชาชนปาตานีต้องการเพียงความสงบสุข สิทธิในการใช้ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ และการประกอบศาสนกิจอย่างอิสรเสรีเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บ

ผู้ติดตาม