วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

โจรใช้ปอเนาะปลุกระดม สร้างกระแส RSD หวังแบ่งแยกดินแดน!!


โจรใช้ปอเนาะปลุกระดม สร้างกระแส RSD หวังแบ่งแยกดินแดน!!

         กระแสกลุ่มขบวนการใช้สถาบันการศึกษาปอเนาะเป็นแหล่งบ่มเพาะกำลังเป็นที่น่าสนใจและกำลังคุกคามในพื้นที่ จชต.โดยเฉพาะในสถานที่แหล่งเรียนรู้ของน้องๆในพื้นที่ ร่วมไปถึงยังมีการเคลื่อนไหวต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐไทยอยางต่อเนื่อง มีทั้งฝ่ายการเมืองที่รับผิดชอบในการปลุกระดมแนวความคิดผิดๆ จุดประกาย การกำหนดใจตนเอง (RSD) เพื่อต้องการแยกตัวอิสระในการปกครองตนเอง ที่ได้มีการจัดเสวนาใน ม.อ.ปัตตานี เพื่อสร้างกระแสพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ พื้นที่ส่วนอื่นของประเทศ และยังต่างประเทศด้วย


           การปลุกระดมของกลุ่มขบวนการ...จะมีฝ่ายปลุกระดมไม่มีแบบแผนตายตัวขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ แต่ส่วนมากมักเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ หรือได้รับการยกย่องและยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ มีคุณวุฒิทางศาสนา ขบวนการโจรใต้ มีขีดความสามารถในการสร้างผู้นำศาสนา รวมทั้งครูสอนศาสนา (อุสตาส) ให้เป็นแกนนำในพื้นที่ต่างๆ แล้วแบ่งกันรับผิดชอบ ออกปฏิบัติการตามคำสั่งในการปลุกระดม และยังสามารถทำให้ผู้นำศาสนาเหล่านี้มีความเลื่อมใสศรัทธา พอกพูนอุดมการณ์อย่างชนิดถวายหัวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือการได้เป็นนักรบของพระเจ้า หลงเชื่อว่าเป็นการทำสงครามเพื่อปลดปล่อยอิสลามจากการกดขี่ข่มเหงของคนต่างศาสนา

           ส่วนของสถานที่หรือแหล่งบ่มเพาะกลุ่ม ผกร. ยังคงลักลอบใช้สถานที่ทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอสถานศึกษาในการบ่มเพาะเยาวชนหรือแนวร่วม ตามจังหวะโอกาสจะเอื้ออำนวย แหล่งบ่มเพาะในสถานศึกษานับว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะชั้นดีของกลุ่ม ผกร.เลยทีเดียว 

          เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการบ่มเพาะแนวร่วมสั้นกว่านอกสถานศึกษา ยิ่งไปกว่านั้นเยาวชนหรือแนวร่วมที่เข้าสู่ขบวนการบ่มเพาะในสถานศึกษามักมีความตั้งใจในการรับฟังและเชื่อฟังสูงกว่าผู้ที่เข้าร่วมการบ่มเพาะนอกสถานศึกษา 

          จึงไม่น่าแปลกใจที่มีข่าวคราวโรงเรียนสอนศาสนาเอกชน หรือปอเนาะมักมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการมาโดยตลอด เป็นที่ซ่องสุมกำลัง เป็นแหล่งพักพิง หลบซ่อนตัว ซ่อนอาวุธ และเป็นที่ประกอบวัตถุระเบิดของ ผกร. 

         หากเราย้อนไปดูสถาบันปอเนาะที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการปลุกระดมและบ่มเพาะเยาวชนเข้าสู่กระบวนการอย่างเช่น โรงเรียนบูรพาวิทยา จ.นราธิวาส โรงเรียนญิฮาดวิทยา จ.ปัตตานี และล่าสุด โรงเรียนบากงพิทยา จ.ปัตตานี ที่มีการตรวจสอบความไม่ชอบธรรมในการบริหารจัดการของโรงเรียน มีการฉ้อโกงเงินค่าหัวนักเรียน และสถาบันดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการฝึกอาวุธของกลุ่มโจร บางโรงเรียนปลูกฝังให้นักเรียนเกลียดชังเจ้าหน้าที่รัฐ และอบรมบ่มเพาะแนวคิดอิสลามแนวทางที่รุนแรงด้วย ทำให้บางโรงเรียนต้องปิดลง

          นี่คือรูปแบบในการหาสมาชิกแนวร่วมของกลุ่ม ผกร.ฝากผู้ปกครองคอยย้ำเตือนดูแลบุตรหลานอย่าให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มโจรชั่วเหล่านี้ โดยเฉพาะบุตรหลานของท่านที่เป็นเด็กนิสัยดี เรียบร้อย เรียนเก่ง 

        อย่านิ่งนอนใจว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการ อย่าลืมว่าเด็กที่มีคุณสมบัติเหล่านี้คือเป้าหมายของกลุ่มขบวนการ ที่อยู่ในสายตา ผกร.คอยติดตาม ชักชวนให้เข้าสู่วังวนของความชั่วร้าย ยากที่จะถอนตัว เนื่องจากถูกปลูกฝังอุดมการณ์ เหมือนการฝังซิป ด้วยการบิดเบือนความจริง ใส่ข้อมูลผิดๆ ให้หลงเชื่อตามที่กลุ่มขบวนการต้องการให้เป็น 

        หลายต่อหลายครั้งที่เกิดการปะทะจนนำไปสู่การสูญเสีย ณ เวลานั้นมันสายเกินแก้ไปเสียแล้ว กว่าจะรู้ว่าลูกตัวเองเป็นสมาชิกแนวร่วม....พ่อแม่ต้องเสียน้ำตา บุตรหลานต้องจบชีวิตลงหมดสิ้นอนาคต หมดทุกสิ่งทุกอย่าง..แล้วเราจะไปร้องเรียกหาอะไรจากใครไม่ได้อีกเลย!!!!!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บ

ผู้ติดตาม