วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นาทวีหนึ่งเดียวความปรองดองสมานฉันท์ไทยพุทธ-มุสลิม นำหลักธรรมดำเนินชีวิตศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - นาทวี หนึ่งเดียวความปรองดองสมานฉันท์ไทยพุทธ-มุสลิม พร้อมนำหลักธรรมดำเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติ พหุวัฒนธรรมของ ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา
วันนี้ (17 พ.ค.) ที่บริเวณทุ่งต้อ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแหลกลาง ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา หลวงพ่อภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวี และเกจิดังภาคใต้ ฉายา “เทพสามตา” ร่วมกับ นายสุธี สังข์ทอง นายก อบต.นาหมอศรี ได้จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ นำหลักธรรมดำเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติ พหุวัฒนธรรมของตำบลนาหมอศรี โดยมี พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวนำหลักคำสอนศาสนาพุทธ พระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค 18 พระราชวรเวทีเจ้าคณะจังหวัดสงขลา และนายเจะหมีน หะแหละ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลา กล่าวนำหลักคำสอนศาสนาอิสลาม

           โดยมีผู้นำศาสนา นายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา และอำเภอใกล้เคียงทั้งชาวไทยพุทธ และมุสลิมเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมกระบวนการสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนในระดับพื้นที่ นำหลักธรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือมาเป็นเครื่องมือหนุนนำทางใจ เพื่อสร้างความรักความสามัคคี รู้จักการให้อภัย มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความปรองดอง และเพื่อสนองนโยบายรัฐในการสร้างความสมานฉันท์
          ซึ่งในตำบลนาหมอศรี ทุกหมู่บ้าน ทั้งชาวไทยพุทธ และมุสลิมจะรักใคร่สามัคคีปรองดองกัน มีงานมีการจะให้การช่วยเหลือกันมาตลอด ทั้งสองศาสนาอยู่กันอย่างสันติ ไม่มีคดีความ อยู่กันอย่างพี่อย่างน้อง นับเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้ เพราะที่นี่ทั้งไทยพุทธ และมุสลิมอยู่กันอย่างสันติ นับว่าเป็นครั้งแรกในภาคใต้ที่ผู้นำทั้ง 2 ศาสนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นกัน โดยภายในงานมีทั้งชาวไทยพุทธ และมุสลิมเข้าร่วมประมาณ 2,000 คน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บ

ผู้ติดตาม