วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ล้างบางโจรใต้ ในคราบครูสอนศาสนา ป้องกันการสอน บิดเบือนหลักศาสนา


            ขบวนการแบ่งแยกดินแดนวางแผนที่จะแบ่งแยกดินแดนมาเนิ่นนาน ซึ่ง จนท.รัฐ ได้ตรวจพบแผนบันได 7 ขั้น ที่บ้านพักของ มะแซ อุเซง และโรงเรียนปอเนาะญิฮาด โดยเป็นขั้นตอนในการวางรากฐานเพื่อไปสู่การแบ่งแยกดินแดนอย่างเป็นระบบ ทั้งยังเป็นแกนนำขบวนการ BRN ที่ทางการต้องการตัวมากที่สุด มีรางวัลนำจับถึง 3 ล้านบาท

           มะแซ อุเซ็ง หรืออุสตาซแซ เป็นแกนนำใหญ่ ซึ่งควบคุมปฏิบัติการในพื้นที่ จ.นราธิวาส ในอดีตเป็นครูสอนศาสนาโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส และยังเป็นประธานองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บูกิต อ.เจาะไอร้อง บ้านเกิด แต่บทบาทที่น่าสนใจที่คือ มะแซ อุเซ็ง เป็นเลขาธิการมูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาส หรือปูซากา (PUSAKA) ซึ่งเป็นการจัดตั้งกลุ่มครูสอนศาสนาให้เป็นเครือข่าย ขยายฐานมวลชนแนวร่วมสมาชิก โดยผ่านกิจกรรมซึ่งแอบแฝงการปลุกระดมมวลชนเอาไว้


          กลุ่มก่อความไม่สงบ โดยเฉพาะ BRN Coordinate ซึ่งสมาชิกระดับแกนนำส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลที่มีสถานภาพเป็นผู้นำศาสนาในทุกระดับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการทางลับโดยการใช้แผนสู่ความสำเร็จ (บันได 7 ขั้น) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 โดยการชักชวนเยาวชนทั้งในและนอกโรงเรียนเข้าร่วมงานได้เป็นจำนวนมาก และเรียกตัวเองว่า “Pejuang” (เปอยูแว/ยูแว) แปลว่า “นักต่อสู้ของกลุ่มเยาวชนกู้ชาติปัตตานี” (Pemuda Merdeka Patani) องค์กร


           กู้ชาติปัตตานี (Pejuangan Merdeka Patani) กลุ่มนักสู้เหล่านี้เป็นนักต่อสู้รุ่นใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรมบ่มเพาะ สร้างจิตสำนึกให้เคียดแค้นชิงชังคนต่างศาสนาและ จนท.รัฐ โดยครูสอนศาสนาส่วนใหญ่ก็ฝักใฝ่ในกลุ่มขบวนการ BRN พยายามปลูกฝังและสอนหลักศาสนาที่บิดเบือนเพื่อให้เอื้อต่อแผนการของกลุ่มขบวนการ ทั้งนี้องค์กรกู้ชาติปัตตานีได้ขับเคลื่อนตามแผนการปฏิวัติ 7 ขั้นตอน (บันได 7 ขั้น) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการเตรียมคน จังตั้งองค์กรควบคุม ขยายเครือข่ายและสมาชิก พร้อมทั้งได้กำหนดห้วงปีที่จะปฏิบัติอย่างชัดเจน


            ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้มีการอบรมครูสอนศาสนาในพื้นที่ จชต. เพื่อให้สอนตามหลักศาสนาที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ซึ่งจะต้องเร่งกระทำโดยเร็วที่สุด จากที่ผ่านมา จนท.รัฐ สามารถจับกุมแกนนำแนวร่วมที่แฝงตัวเข้ามาเป็นอุสตาซหรือครูสอนศาสนาได้หลายราย และยังคงมีอีกหลายรายที่เป็นแนวร่วมแฝงตัวเข้ามาสอนศาสนาในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ของขบวนการ


         นี่อาจเป็นวิธีการสกัดกั้นแหล่งบ่มเพาะในโรงเรียนสอนศาสนาได้เป็นอย่างดี ซึ่งถ้ารัฐสามารถกระทำได้ทุกโรงเรียน แหล่งบ่มเพาะเชื้อร้ายก็จะหมดไปในไม่ช้า คงเหลือแต่แนวร่วมรุ่นเก่าที่ทยอยเข้ามอบตัวกับทางการ

---------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บ

ผู้ติดตาม