วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

ทำอย่างไร กับพฤติกรรม แบ่งแยกดินแดนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ             กลุ่ม Permas นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใต้การดูแลของนายอาเต๊ฟ โซ๊ะโก แสดงออกพฤติกรรมที่ส่อไปในทางแบ่งแยกดินแดน ไม่เคารพรัฐธรรมนูญ มาตรา 1 กำหนดให้ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรที่เป็นหนึ่งเดียวและแบ่งแยกมิได้ จนเกิดกระแสสังคมไทยวิพากษ์วิจารณ์มหาวิทยาลักษณ์สงขลานครินทร์ ที่เปิดพื้นที่ให้ทางกลุ่ม Permas ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเคลื่อนไหวทางการเมืองให้เกิดความขัดแย้งในสังคมได้อย่างไร..
            คนไทย นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหลายคนไม่พอใจพฤติกรรมของทางกลุ่ม Permas ที่ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเคลื่อนไหวทางการเมืองในพื้นที่ความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางชาติพันธ์และศาสนา ซึ่งความเห็นบางบริษัทจะแบนนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยนี้ หรือการใช้ความรุนแรงกับนักศึกษากลุ่มนี้ ฯลฯ เหล่านี้ไม่เห็นด้วยครับ 

            เรามีอารยะเหนือกว่าต้องอดทนอดกลั้นต่อทุกปฏิกิริยารักษาจริยและหลักการของเรา เขาจะแพ้ภัยตัวเอง เชื่อทุกการกระทำส่งผลกระทบเสมอ กลไกทางสังคมจะทำหน้าที่นั้น สังคมจะพิพากษาเขา เราเพียงเฝ้ามอง ยิ้มและก็ยิ้มให้กับการกระทำต่างๆ ของพวกเขาเหล่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บ

ผู้ติดตาม