วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

จุฬาราชมนตรี ยืนยัน!! 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่ใช่ “ดารุลฮัรบี” ดินแดนแห่งสงคราม           ตามหลักการของศาสนาอิสลาม คำว่า ดารุลฮัรบี (Dar-ul-Harb) หมายถึง “ดินแดนแห่งสงคราม” (Abode of War) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ปกครองโดยคนมุสลิม และไม่ได้ใช้ชารีอะห์เป็นกฎหมายหลักในการปกครอง ที่ขบวนการได้หยิบยกมาใช้เป็นตรรกะเหตุผลในการต่อสู้ แต่ความเข้าใจว่าดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้เป็น ดารุลฮัรบี หรือไม่นั้น ทางจุฬาราชมนตรีได้ยืนยันแล้วว่า ดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่ “ดารุลฮัรบี” อย่างที่เข้าใจกันเพราะ

  • 1. คนมาลายูมุสลิมมีสิทธิพลเมือง ยอมรับความเป็นพลเมืองไทยไม่ใช่แค่เพียงการถือบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยเท่านั้น 
  • 2. ไม่มีการห้ามปฏิบัติศาสนกิจ
  • 3. ไม่มีการห้ามเผยแผ่ (ดาวะห์) ศาสนา

         “รากเหง้า” ของปัญหาการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ที่ปมของเรื่องการใช้ “คำสอนทางศาสนา” ไปบิดเบือนเพื่อบ่มเพาะผู้คนให้เข้าใจผิด โดยมี “ผู้นำศาสนา” ในพื้นที่ร่วมเป็นคนในขบวนการแบ่งแยกดินแดนอยู่ด้วย พวกเขาเป็นผู้ดำเนินในการบ่มเพาะเพื่อสร้าง“นักรบ” หรือแนวร่วมผู้ลงมือปฏิบัติการ

          ก่อการ้าย ซึ่งที่ผ่านๆ มาพวกเขาทำได้สำเร็จเสมอมา โดยสามารถทำให้คนจำนวนหนึ่งลุกขึ้นมาก่อการร้ายได้ตั้งแต่เมื่อต้นปี 2547 จนมาถึงวันนี้ ระยะเวลา 14 ปีที่กำลังจะผ่านไปกับเงื่อนปมของการใช้ “ผู้นำศาสนา” ให้นำหลักการศาสนาไปบิดเบือนเพื่อบ่มเพาะให้ผู้คนในพื้นที่ โดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา รวมถึงเยาวชนกลุ่มต่างๆ ให้เข้าใจหลักการศาสนาผิดๆ แล้วหันหน้าเข้าร่วมขบวนการแบ่งแยกดินแดน ไปฝึกอาวุธและฝึกการการก่อการ้าย แล้วหวนกลับมาปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องราวเหล่านี้ยังคงเดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด...

Mengasahkan oleh Shaikhul Islam akan bahawasanya tiga wilayah sempadan selatan bukan "darulharbi"        Darulharbi bermaksud "tanah berperang"  (Abode of War) yang ia adalah kawasan yang tidak diperintahkan oleh orang Islam dan tidak menggunakan Syariah untuk menjadikan undang-undang utama didalam pemerintahan negara yang kumpulan kemerdekaan itu mendakwakan dia sebagai alasan untuk bertarung tetapi pemahaman bahawa tanah di wilayah sempadan selatan ini adalah Darulharbi atau tidak. Sheikhul Islam telah mengesahkan bahawasanya tanah di wilayah sempadan selatan bukan "Darulharbi" seperti yang difahaminya kerana
        1. Muslim Melayu mempunyai hak kewarganegaraan dan menerima kewarganegaraan Thailand hanya bukan memegang kad pengenalan Thai sahaja.
        2. Tiada larangan amalan agama.
        3. Tiada larangkan dakwah.
        "Sebab" Keganasan di Wilayah Sempadan Selatan kerana memutarbelitkan"Ajaran agama" untuk mengeratkan orang-orang untuk salah faham dengan  ada “pemimpin agama” di kawasan itu menyertai kumpulan separatis. Mereka bertindakkan sebagai inkubator untuk mewujudkan "pejuang" atau barisan yang beroperasi pengganas. Dan pada masa yang lalu mereka telah berjaya dengan membuatkan beberapa orang berlawan ia akan Thailand sejak awal tahun 2004sehingga hari ini.
        Dengan masa 14 tahun yang hendak lepas dan simpul menggunakan "pemimpin agama" untuk memutarbelitkan ajaran agama untuk mengeratkan akan orang di kawasan itu terutamanya pelajar dan kumpulan pemuda  untuk memahami agama yang salah kemudian bertukar menjadi kumpulan separatis dengan melatihkan senjata dan keganasan dan kembali beroperasi di wilayah sempadan selatan. Perkara-perkara ini terus bergerak ke hadapan tanpa berhenti.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บ

ผู้ติดตาม