วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ขยาย พรก.ฉุกเฉิน 3 จชต. เพิ่มอีก 3 เดือน---------------------------------------------------
ขยาย พรก.ฉุกเฉิน 3 จชต. เพิ่มอีก 3 เดือน
---------------------------------------------------

              เพราะความไม่สงบ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเห็นชอบขยายพรก.ฉุกเฉิน3 จ.ใต้ อีก 3 เดือน ปรับลด อ.สุคีริน ออกจากพื้นที่ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

                  วันที่ 16 พ.ย.61 พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 4/2561 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ความรุนแรงในพื้นที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่ทุกอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัดใช้แดนภาคใต้ยกเว้นอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 และสิ้นสุดในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่ 54

          นอกจากนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภายอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้เสนอขอปรับลดพื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อนำมาตรการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มาบังคับใช้แทน ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก กอ.รมน. ได้ประเมินตามตัวชี้วัดของแผนการและขั้นตอนการปรับลดพื้นที่แล้วพบว่าพื้นที่อำเภอสุคิรินจังหวัดนราธิวาส ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดการประเมิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บ

ผู้ติดตาม