วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงใต้ประชุมติดตามการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

              เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (1 พ.ค.2560) ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประธาน คปต.) พร้อมด้วยพลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก, พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะเดินทางลงพื้นที่ เพื่อเข้าประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4, พลตำรวจโทรณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจ พลเรือนและทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้            ทั้งนี้ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ คปต. ปีงบประมาณ 2560 และการดำเนินงานเพื่อระวังป้องกันการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ด้านการข่าว และการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการข่าวในพื้นที่ รวมทั้งความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบูรณาการระบบกล้อง CCTV ในพื้นที่


           นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรียังได้ติดตามรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความสอดคล้องกับแผนงานปฎิบัติการ ทั้งกลุ่มงานภารกิจงาน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และ road map ของคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้แก่ เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


            โดยโครงการนี้มุ่งการพัฒนาที่ ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานที่สามารถเชื่อมต่อได้ทุกภาคส่วน และร่วมกันพัฒนาตามแนวทาง “ห่วง โซ่คุณค่า” (Value of Chain) เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม


           พลเอก อุดมเดช หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เน้นย้ำว่า ไม่ว่าจะเป็นงานด้านความมั่นคง หรือด้านการพัฒนา สิ่งสำคัญอย่างมากในการทำงาน คือ การมี ส่วนร่วมของประชาชน เพราะสิ่งนี้จะสะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ซึ่งรัฐจำเป็นต้อง ตอบสนองและให้การสนับสนุนต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บ

ผู้ติดตาม