วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

องค์กรนักศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ทำอะไร


นี่หรือคือกิจกรรมนักศึกษา ?

           ในกระแสการต่อสู้ด้านการเมืองระหว่างรัฐไทยกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่ดำเนินมาอย่างยาวนานนั้น ยุทธศาสตร์การสร้างแนวร่วมของขบวนการแบ่งแยกดินแดนเพื่อใช้เป็นมวลชนสนับสนุนเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างได้ผล  โดยเฉพาะการใช้ความแตกต่างทางอัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และศาสนามาบิดเบือน  โดยมุ่งหวังจุดประกายความแตกแยก  สร้างสถานการณ์ให้ลุกลามจนนำไปสู่การเข้ามาแทรกแซงขององค์กรระหว่างประเทศแล้วเข้าสู่กระบวนการแยกตัวเป็นเอกราชต่อไป
          ในช่วงเกือบ 20 ปีที่ผ่านมาขบวนการใช้วิธีการนี้ในหลายกลุ่มเป้าหมาย และที่เกิดผลมากที่สุดคือกลุ่มเยาวชนทั้งนอกและในสถานศึกษา โดยเฉพาะในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือ “ปอเนาะ” โดยได้แอบแฝงเข้าไปในสถานศึกษาในภาพของครูสอนศาสนาอิสลาม ใช้การปลุกระดมบ่มเพาะด้วยการนำประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาอิสลามมาบิดเบือน  เพื่อให้เกิดความคิดความเชื่อที่แตกต่าง สร้างความรู้สึกให้เกลียดชังเจ้าหน้าที่รัฐและระบบการปกครองของรัฐไทย  และเยาวชนส่วนหนึ่งจะถูกคัดเลือกเข้ารับการฝึกเป็นแนวร่วมปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการก่อเหตุรุนแรง  ส่วนเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดจะถูกคัดเลือกให้เป็นผู้ขยายผลในการสร้างแนวร่วมในสถานศึกษาในแห่งอื่นๆ ต่อไป 
         
         ที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้น  ขณะนี้การ ปลูกฝังโดยการบิดเบือนข้างต้น  ได้แพร่กระจายไปสู่โรงเรียนตาดีกาซึ่งเป็นระดับเด็กเล็กที่ยังไร้เดียงสา  เพราะง่ายต่อการปลูกฝังแนวคิดผิดๆ เหล่านั้น  ซึ่งก็ดำเนินการโดยเยาวชนที่ได้ถูกคัดเลือกและผ่านกรรมวิธีการถูกปลูกฝังบ่มเพาะมาแล้วนั่นเอง  โดยการแฝงตัวเข้าสู่องค์กรนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสถาบันต่างๆ ทั่ว จชต. ซึ่งแนวร่วมเหล่านี้นอกจากจะเป็นแกนนำในการเคลื่อนไหวโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐโดยใช้ชื่อ “องค์กรนักศึกษาใน จชต.”  มาโดยต่อเนื่องแล้ว  ยังได้ขยายแนวคิดเชิงลบนี้ไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ  ในหลายวิธีการ   

       รูปแบบหนึ่งคือการจัดกิจกรรมอำพรางในลักษณะการอบรมจริยธรรมบ้าง แนะแนวการศึกษาบ้างเพื่อนำเยาวชนออกนอกสถานศึกษาแล้วทำการปลูกฝังความเชื่อผิด ๆ  มีการสอนให้ใช้ความรุนแรง  ยุยงปลุกปั่นให้เกลียดชังเจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่เด็กๆ  ซึ่งการกระทำดังกล่าวผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้รับรู้เนื่องจากได้แต่อนุญาตเพราะเห็นชื่อกิจกรรมดี  แต่ไม่ได้ติดตามตรวจสอบรายละเอียด  ปล่อยให้ผู้จัดกิจกรรมปฏิบัติไปตามอำเภอใจ  ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนั้นนับว่าร้ายแรง  เพราะเป็นการกระทำต่อเด็กที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ให้มองว่าการกระทำรุนแรงนั้นๆ เป็นเรื่องที่ถูกต้อง
          หากยังมองภาพความสูญเสียในระยะยาวไม่ออก  ลองนึกถึงการทำลายสิ่งของสาธารณะ  เผาตู้โทรศัพท์ เผากล้องวงจรปิด  ความไม่มีวินัยในตนเอง การไม่ปฏิบัติตามกฏจราจร  การใช้กฏหมู่เพื่ออยู่เหนือกฏหมาย และที่หนักมากที่สุดและเกิดขึ้นแล้วคือ   การลอบเผาโรงเรียนที่ผู้ก่อเหตุเป็นเพียงเยาวชนที่ทำเพื่อต้องการได้โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนดูสิ   แล้วลองพิจารณาดูว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศหรือไม่นอกจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้...เท่านั้น 
          นี่ไม่ใช่หรือคือผลงานอัปยศในการสร้างความเกลียดชังทางเชื้อชาติให้เกิดขึ้นกับเยาวชนเหล่านั้นของแนวร่วมที่แฝงตัวมาในคราบนักศึกษา  ด้วยการปลูกฝังเช่นนี้เยาวชนเหล่านั้นจะเติบโตมาบนพื้นฐานความคิดแบบผิดๆแล้วบ้านนี้เมืองนี้จะอยู่ต่อไปอย่างสงบสุขได้อย่างไร และนี่คือการกระทำที่น่ารังเกียจของขบวนการฯ ที่มุ่งกระทำต่อเยาวชนแบบไร้จิตสำนึก
          กิจกรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ  ส่วนใหญ่เป็นการใช้พลังของเยาวชนหนุ่มสาวในเชิงสร้างสรรค์  ใช้ความเป็นปัญญาชนเข้าช่วยเหลือจรรโลงสังคมอย่างมีสำนึกรับผิดชอบเป็นสำคัญ  และปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยพลังของนักศึกษานี่แหละที่เคยเป็นส่วนขับเคลื่อนสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมืองมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในอดีตที่ผ่านมา  ซึ่งองค์กรนักศึกษาใน จชต. ส่วนใหญ่ก็ยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน  เช่น การเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงอย่างจริงจัง  การเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรง หรือแม้แต่การประณามการก่อเหตุรุนแรงที่ทำให้มีผู้เสียเป็นจำนวนมากร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ  นี่สิคือบทบาทที่น่ายกย่องและสมควรขับเคลื่อนต่อไป

         การปล่อยให้มีนักศึกษาซึ่งเป็นแนวร่วมของขบวนการฯ แอบแฝงเข้ามาอยู่องค์กรฯ  แอบอ้างชื่อองค์กรนักศึกษาในการทำกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสังคมในระยะยาว  จึงเท่ากับเป็นการปล่อยให้ผู้ไม่หวังดีเหล่านั้นทำลายชื่อเสียงและความตั้งใจดีของนักศึกษาในพื้นที่ จชต. ทั้งหมดให้เสียหายลงไปด้วย

         เหนือสิ่งอื่นใด  ในยามที่บ้านเมืองยังเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ  ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรายวันจากการกระทำอันป่าเถื่อนของผู้ก่อเหตุรุนแรงอย่างไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงได้ง่ายๆ

  ความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่ายเท่านั้นที่จะเป็นพลังอันสำคัญที่จะช่วยให้ฝันร้ายของพี่น้องประชาชนใน จชต. จบสิ้นลงได้โดยเร็ว 
          ในส่วนของนักศึกษาก็ขอเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความสงบสันติในบ้านเมืองของเราตามเจตนารมณ์และบทบาทที่สามารถทำได้ในฐานะปัญญาชนต่อไป  แต่ถ้าจะให้บรรลุผลดีขึ้นลองตรวจสอบองค์กรของเราหน่อยเป็นไรว่า  ใครเป็นผู้ที่ทำลายความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองของเราเหล่านักศึกษา  ใครแอบเข้ามาอ้างชื่อองค์กรนักศึกษาจัดกิจกรรมทำลายสังคมเพียงเพื่อเศษเงินที่แกนนำของขบวนการโยนให้  ถ้ายังไม่ทราบ...ดูภาพข้างบนนะ
                         ซอเก๊าะ  นิรนาม
http://narater2010.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บ

ผู้ติดตาม