วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

คัดค้านการทำลายพุทธสถานเมืองเมส อาแน็ค


ชาวพุทธคัดค้านการทำลายพุทธสถานเมืองเมส อาแน็ค

            เครือข่ายชาวพุทธทั่วโลกตระหนก! 
            อัฟกานิสถาน เล็งเปลี่ยนพุทธสถาน “เมส อาแน็ค” อายุ 2,600 ปี เป็นเหมืองทองแดง เร่งระดม 2 แสนรายชื่อยื่นยูเนสโก-ปธน.อัฟกัน ชะลอโครงการ ด้านชาวไทยพุทธเตรียมขยับ ยื่นหนังสือถึงยูเอ็น 13 พ.ย.นี้       นพ.พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เปิดเผยว่า ในวันที่ 13 พ.ย.นี้ องค์การยุวพุทธฯ พร้อมด้วยสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ และเครือข่ายชาวพุทธทั่วโลก จะเข้ายื่นหนังสือต่อองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ประจำประเทศไทย สถานทูตจีน และยูเนสโก เพื่อคัดค้านการทำลายพุทธสถาน “เมส อาแน็ค (Mes Aynak)” อายุ 2,600 ปี ในประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของชาวพุทธและมนุษยชาติ รวมถึงเป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งมีค่าทางพระพุทธศาสนาอย่างประเมินค่ามิได้

       นพ.พรชัย กล่าวอีกว่า การเคลื่อนไหว ครั้งนี้เกิดจาก นาเดีย ทาร์ซี (Nadia Tarzi) ประธานสมาคมคุ้มครองโบราณสถานของอัฟกานิสถาน ซึ่งเป็นบุตรสาวนักโบราณคดีเอกของโลก ศ.ดร.ทาร์ซี (Prof.Zermayalai Tarzi) ได้ระดมรายชื่อชาวพุทธจากทั่วโลก ที่สนับสนุนและลงชื่อคัดค้านการปรับเปลี่ยนโบราณสถาน เมส อาแน็ค ในอัฟกานิสถาน ให้เป็นเหมืองทองแดงภายใน ธ.ค.นี้ ซึ่งขั้นต้นได้ตั้งเป้าการลงชื่อคัดค้านทั้ง 2 เว็บไซต์ ได้แก่ http://chn.ge/TstjEm และ http://chn.ge/Pux8Nr ที่ 100,000 รายชื่อ เพื่อเสนอต่อยูเนสโกและประธานาธิบดีอัฟกานิสถาน ให้ชะลอการทำเหมืองทองแดง

       “ขณะนี้ จำนวนการลงชื่อคัดค้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากที่ตั้งเป้าไว้ 100,000 รายชื่อ จึงได้ขยายเป็น 200,000 รายชื่อ ภายในวันที่ 30 พ.ย.นี้” นพ.พรชัย กล่าว


       องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ร่วมกับสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ และเครือข่ายชาวพุทธในประเทศไทยกว่า 200 คน รวมตัวกันที่องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น เพื่อยื่นหนังสือการคัดค้านการทำลายพุทธสถานเมืองเมส อาแน็ค ซึ่งมีอายุถึง 2,600 ปี มรดกล้ำค่าของชาวพุทธ ที่ตั้งอยู่ในประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งพื้นที่ตั้งจะถูกปรับสภาพให้เป็นเหมืองทองแดง ภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยการเคลื่อนไหวดังกล่าว เริ่มจากประธานสมาคมคุ้มครองโบราณสถานของอัฟกานิสถาน ได้เปิดเว็บไซต์ระดมรายชื่อชาวพุทธ เพื่อคัดค้านการทำเหมืองทองแดง เพื่อนำรายชื่อเสนอต่อประธานาธิบดีของประเทศอัฟกานิสถาน โดยการมาในครั้งนี้ ถือเป็นตัวแทนของชาวพุทธในประเทศไทย ในการร่วมคุ้มครองโบราณสถานสำคัญของโลก

       ทั้งนี้ ภายหลังจากการยื่นหนังสือแก่สหประชาชาติเสร็จสิ้น เดินทางต่อไปยังองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนาธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านอีกฉบับต่อไป
Photo: ...การลงนามรายชื่อนี้มิได้เป็นของวัดพระธรรมกาย หรือวัดใดวัดหนึ่ง แต่เป็นการช่วยรักษาพระพุทธศาสนาในอัฟกานิสถาน ที่กำลังมีผู้มิหวังดี หวังจะลบพระพุทธศาสนา และทำลายพระพุทธรูป พุทธสถานที่มีอยู่ให้เสื่อมไป

Photo: ร่วมปกป้องพุทธสถาน มรดกโลก เมส อาแน็ค </p>
<p>1. <a href=
เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2555 ที่หน้าสำนักงานสหประชาชาติ กรุงเทพฯ หรือยูเอ็น นพ.พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)พร้อมด้วยเครือข่ายชาวพุทธกว่า 200 คน มายื่นหนังสือและชุมนุมคัดค้านการทำลายพุทธสถาน เมส อาแน็ค( MesAynak ) อายุประมาณ 2,300 ปี ในประเทศอัฟกานิสถาน โดยนพ.พรชัย กล่าวว่า องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติและเครือข่ายชาวพุทธทั่วโลกกว่า 50 องค์กร ได้เข้ายื่นหนังสือเพื่อคัดค้านการทำลายพุทธสถานเมส อาแน็ค(MesAynak) ต่อสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย และที่ยูเนสโก ถนนสุขุมวิท ซอย 40 เพื่อช่วยปกป้องพุทธสถานดังกล่าว เนื่องจากทางอัฟกานิสถานจะทำลายพุทธสถานแห่งนี้ แล้วทำเป็นเหมืองทองแดงภายในเดือนธันวาคม ซึ่งในส่วนชาวพุทธไทยเห็นว่า ควรจะชะลอโครงการ หรือรักษาพุทธสถานเหล่านี้เอาไว้ เพราะเป็นมรดกล้ำค่าของชาวพุทธและมนุษยชาติ รวมถึงเป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งมีค่าทางพระพุทธศาสนาที่หาไม่ได้อีกแล้ว


รวมพลังชาวพุทธ กู้วิกฤตพุทธสถาน Mes Aynak


     มีข่าวด่วนที่สุดส่งมาว่า ในขณะนี้โบราณสถานอันเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวพุทธที่มีชื่อเรียกว่า Mes Aynak ในประเทศอัฟกานิสถาน กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง   จึงได้ขอการสนับสนุนจากชาวพุทธทั่วโลกร่วมลงชื่อเพื่อคัดค้านการกระทำดังกล่าว โดยแบ่งเป็น 2 คำร้อง คือ (คลิกที่ลิงค์ด้านล่างทั้ง 2 เพื่อลงชื่อ)
 

 นพ.พรชัย กล่าวต่อไปว่า พุทธสถานเมส อาแน็ค(MesAynak) ตั้งอยู่ห่างกรุงคาร์บู ประมาณ 40 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ ซึ่งรัฐบาลอัฟกานิสถาน ได้ทำสัญญากับบริษัทของทางสาธารณรัฐประชาชนจีนในการทำเหมืองทองแดงสัมปทาน 30 ปี โดยทางอัฟกานิสถานได้งบประมาณจากสัมปทานกว่า 92,500 ล้านบาท โดยเหมืองแร่ที่จะทำเป็นแบบเปิดในพื้นที่จำนวน 6,000 ไร่ หากโครงการเริ่มก็จะมีการทำลายโบราณสถานทั้งหมด จึงอยากให้ทางบริษัทของจีนชะลอโครงการออกไป เพื่อหาทางรักษามรดกเหล่านี้เอาไว้รวมลงชื่อที่

สื่อไทยลงข่าว "ชาวพุทธลุกฮือคุ้มครอง Mes Aynak"

ไทยรัฐออน์ไลน์พาดหัวข่าว "พระร้อง UN คุ้มครองพุทธสถานในอัฟกานิสถาน หวั่นถูกทุบ"

Mes Aynak

Nation Channel ลง "ชาวพุทธค้านทำลายพุทธสถาน Mes Aynak"


Mes Aynakคมชัดลึกลงข่าว "ไทยร่วมต้านทำเหมืองพุทธสถานอัฟกัน"

Mes Aynak

เดลินิว์ออนไลน์ลง "เครือข่ายชาวพุทธลุกฮือค้านลำลายพุทธสถาน
เมส อาแน็ค อายุ 2,300 ปี ในอัฟกานิสถาน

Mes Aynakรวมลงชื่อรวมพลังชาวพุทธ กู้วิกฤตพุทธสถาน Mes Aynak ที่นี่  คลิก !!

ข่าวเครือข่ายชาวพุทธลุกฮือ ยื่นหนังสือต่อ UN และ UNESCO ค้านการทำลาย Mes Aynak คลิก !!


http://narater2010.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บ

ผู้ติดตาม