วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หนูอ่านหนังสือไม่ออก

หนูอ่านหนังสือไม่ออก

           มีการกล่าวหาว่าคนมลายูมุสลิมในเขตฟาตอนีดารุสสาลาม อ่านหนังสือไม่ออก อ่านภาษาไทยไม่ได้จำนวนมาก และผลการสำรวจเด็กมลายูชั้นม.1 อ่านหนังสือไม่ออกเป็นจำนวนมาก และตามปอเนาะที่จัดการศึกษามีหลากหลายเรียนหลายภาษามีภาษาอังกฤษมลายูอาหรับ ในที่ใช้การไม่ได้สักภาษา เด็กนักเรียนที่จบปอเนาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเรียนคุยโอ้อวดว่าสอนสี่ภาษา แต่หารู้ว่าไม่สามารถนำไปใช้งานไม่ได้สักภาษาเดียว

        Melayu Muslim orang telah dituduh di kawasan Fathoni Darusalam, semua nya dikatakan takpandai,Tak boleh membaca bahasa Thai. Dikatakan. Ramai yang tidak dapat membaca dalam bahasa Thai. Keputusan kajian bagi pelajar di sekolah pondok tingkatan1. Jumlah satu kelas kebanyakan tak dapat membaca bahasa Thai,. Terdapat dalam pengajian dan bahasa akademik Pondok ada belajar Bahasa Inggeris, Bahasa Arab, Bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan. Pelajar yang melengkapkan sekolah-sekolah Pondok yang mengajar kelas-kelas agama memiliki empat bahasa,. Tetapi kita dapat pakat mangatakan dapat guna ampat bahasa tetapi tidak dapat mencari satu pun untuk menjadi bahasa digunakan dengan baik..


        ภาษาไทยยี่งหนักสาหัสเด็กในห้องม.1จำนวน 45 คน ทางสจ.ยะลาได้เข่ไปเทสให้อ่าน เขียนผลออกมา สามารถอ่านออกเขียนได้ ห้องละไม่เกิน 5-7 คน โรงเรียนต้องสอนเตรียมความพร้อมทางรัฐให้งบสอนเสริมการอ่านอีกจำนวนหนึ่ง สอนจริงบ้างไม่จริงบ้างตามอัธยาศัยของโรงเรียน
 
        Bahasa Thai yang ingin menjadi bahasa untok orang melayu pun satu ketara sekali dibilek darjah kelas tingkatan 1 seramai 45 orang. hanya dapat menuulis darn membaca hanya. 5-7 orang .Apabila menerima palajar baru masok sekolah pihak kerajaan menyediakan pelajar untuk menekan sepaya pandai baca menulis Thai. .ada atau tidak benar mengajar atau tidak itu terserah lah. .
        การอ่านหนังสือภาษาไทยไม่ออกก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งของการศึกษาไทย กลายเป็นวิบากรรมของคนเชื่อสายมลายูที่ต้องมาเรียนภาษานี้ แต่ขณะเดียวกันคนเชื้อสานมลายูมีภาษาของตนเองอยู่แล้วหากพัฒนาก็ไม่อยาก เพราะภาษามลายูไม่ใช่ภาษาถิ่น เป็นภาษาวิชาการมานานนับปีนับศตวรรษแล้ว
 
        มีการกล่าวว่าคนในสามจังหวัดอ่านหนังสือไม่ออก แต่การพูกเช่นนี้ขาดข้อมูลข้อเท็จจริงของความเจริญด้านการศึกษาของคนมลายู อิสลามในภาคพื้นอเซียแปซิฟิกตั้งแต่กัมพูชาจนถึงฟิลลิปินอิสลามได้เข้ามา 400-500 ปี และทำให้คนมลายูรับอุดมการณ์อิสลามก่อนการเข้ามาของตะวันตก อัลกุรอานได้เผยแผร่มุสลิมต้องมีอัลกุรอานเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต มุสลิมต้องอ่านอัลกุรอานได้ มลายูมุสลิมในไทยตอนที่เป็นอาณาจักรปาตอนีมีอุลามาอชื่ออับดุลกอเดร์อัลฟาตอ นีได้เพิ่มตัวอักษรอาหรับหลายตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการอ่านออกเสียงภาษา มลายูให้ถุกต้องและทำให้ชาวมลายูได้นำอักษรพยัญชนะอาหรับมาใช้ประยุกต์กับ ภาษามลายูเรียกว่าอักษรยาวี(Tulisan Jawi)จนกลายเป็นภาษานานาชาติของคนนูซันตารามานมนานแล้ว

          แต่ด้วยอิทธิพลของบริษัทฮอลันดาเข้ามาแสวงหาสินค้าในชวาและเข้าครอบครองอิน โดนีนีเซียชาวมลายูถูกแบ่งเป็นประเทศต่างๆ และชาวดัษซ์มะสาและห์นำภาษาอังกฤษประยุกต์ใช่กับภาษามลายู ทำให้หนังสือทางวิชาการยาวีถูกหลงลืมสำหรับคนรุ่นใหม่ และปัจจุบันภาษามลายูได้ใช้อักษรโรมันจนถึงวันนี้
อัลกุรอานเป็นธรรมนูญของชาวมุสลิมทั่วโลก ชาวมุสลิมทั่วโลกมีกุรอานไม่ใช่เก็บไว้ในตู้เฟอร์นีเจอร์ อัลกุรอานเป็นหลักการหนึ่งของผู้นับศาสนาอิสลามต้องศรัทธายึดถือปฏิบัติ และต้องอ่านทุกวัน และต้องนำคำประโยคต่างๆในอัลกุรอานมาพูดคุยต่อหน้าพระพักษ์ของพระเจ้าทุก วันๆละห้าเวลา

         คำพูดโองการของพระเจ้าเป็นภาษาอาหรับ มีคำเขียนสามารถนำประยุกต์ใช้ ชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูสามารถอ่านหนังสือออกมานมนานแล้ว จนกระทั่งว่ารุ่นโตะกี โต๊ะแชมาสอนคนรุ่นใหม่ สอยอัลกุรอาน สอนหนังสือให้อ่านออกเขียนได้ ปอเนาะมีหนังสืออีกษรอาหรับยาวีมาเรียนอ่านกันทั่วปอเนาะ แต่ก่อนการเข้ามาภาษาไทยคนมลายูวัยรุ่นจะส่องจดหมายด้วนภาษามลายูอักยาวี แม้แต่โรงเรียนฮัจยีอารุน ปอเนาะโรงเรียนธรรมเมื่อ 30-40 ปีรุ่นพ่อยังมีหนังสืออนุสรณ์เขียนด้วยอักษรยาวี แต่ด้วยอิทธิพลภาษาไทยนี้ปัจจุบันสูญหายหมดแย้ว(แล้ว)
 
         การกล่าวเท็จหาว่าไม่ได้ภาษาอะไรสักอย่าง หากชาวมลายูมุสลิมมีจิตวิญญาณอัลกุรอาน ไม่ทอดทิ้งอัลกุรอาน สามารถใช้ภาษาอาหรับได้ เขียนมลายูยาวีได้ ไม่เวอร์กับภาษาไทยมากนัก มาเลเซียก็ไม่เวอร์กับภาษารูมีมากนัก หากทิ้งอัลกุรอานไม่ยอมอ่านกุรอานแน่นอนลูกหลานมลายูอ่านหนังสือมลายูยาวี ไม่ได้ หากคนรุ่นใหม่อ่านอุลกุรอานได้แน่นอนใช้ภาษามลายูยาวีไม่ยากแต่เมื่อทิ้งอัล กุรอานไม่ยอมอ่านกุรอานภาษาอาหรับ ก็เป็นปัญหา 
 
         เมื่อคนมุสลิมนิยมอ่านด้วยภาษาอื่น ทำให้ทอดทิ้งภาษาอาหรับ ทำให้ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ อ่านกุรอานไม่ได้ เพราะไปเน้นอ่านภาษาอื่น หากมารณรงค์ใช้ภาษามลายูอักษรยาวีแน่นอน ลูกหลานมุสลิมจะอ่านมลายูยาวีคล่อง แล้วใครบอกชาวมลายูมุสลิมฟาตอนีดารุสสาลามอ่านหนังสือไม่ออก
http://narater2010.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บ

ผู้ติดตาม