วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อาชญากร ผู้เรียกร้องอำนาจการปกครอง....

อาชญากร ผู้เรียกร้องอำนาจการปกครอง....
อาชญากร ผู้เรียกร้องอำนาจการปกครอง....

          การพูดคุย กับ BRN เพื่อหาช่องเดินเข้าสู่ความสงบร่วมกัน ตามภาพที่เห็นคือ ผู้ก่อการร้าย BRN - ประชาชน - รัฐบาลไทย ประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะหยุดฆ่ากันรายวัน

Photo: อาชญากร ผู้เรียกร้องอำนาจการปกครอง....

การพูดคุย กับ BRN เพื่อหาช่องเดินเข้าสู่ความสงบร่วมกัน ตามภาพที่เห็นคือ ผู้ก่อการร้าย BRN - ประชาชน - รัฐบาลไทย ประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะหยุดฆ่ากันรายวัน

แต่ถ้าหากเราติดตามศึกษาเราจะได้พบกับเล่ห์ร้ายของเพื่อนบ้านริมรั้ว....ก็ถือว่าเป็นโชค! ที่ได้เรียนรู้สันดานฝ่ายที่อ้าง เรียกตัวเองว่าเพื่อนผู้หวังดี

ส่วนโจร...มันก็เป็นของมันเช่นนั้นแหละ ถ้าหากมาเลเซียไม่สนับสนุน โจรก็ไม่มีฤทธิ์อะไร!

ข้อเรียกร้อง ข้อ 1 การพูดคุยสันติภาพนี้เป็นการพูดคุยระหว่างตัวแทนของนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพปาตานีซึ่งนำโดยบีอาร์เอ็น กับราชอาณาจักรไทย 

BRN คิดเอาเองว่า

•	BRN คือ ผู้ปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ 
•	BRN คือ องค์กรปลดปล่อย เป็นตัวแทนของประชาชาติปาตานีมาเลย์ 
•	BRN เป็นผู้ดูแลภารกิจและความต้องการ

โดยข้อเท็จจริง

•	เรามีตัวแทนของประชาชนในสภาฯ อยู่แล้ว คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
•	BRN เป็นผู้ปกป้องไม่ได้ เพราะเป็นผู้ฆ่า ประชาชนชาวมาลายูเสียเอง

BRN บอกว่า 
1.	จะหยุดปฏิบัติการต่อเป้าหมายอ่อนแอ หมายถึงพลเรือนที่ไม่ติดอาวุธ เจ้าหน้าที่รัฐไม่ถืออาวุธรวมทั้งครู 
2.	หยุดปฏิบัติการต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ในเขตชุมชน โรงงาน ห้างร้าน โดยทั้งหมดจะมีผลทันที

นี่หรือ...จิตสำนึกของ BRN กับ เพื่อนข้างบ้าน !

1.	BRN ฆ่าผู้บริสุทธิ์โดยเจตนา ถึงแม้จะเจ้าหน้าที่ไม่ถืออาวุธก็ยังคงเป็นความผิดทางกฎหมายของไทยอยู่แล้ว ไม่ควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

2.	มาเลเซียล่ะ! เคยชี้แนะให้ BRN หยุดการปฏิบัติการทำลายชีวิตพี่น้องมาลายู และทำลายเศรษฐกิจซึ่งมีผลในความเป็นอยู่ของประชาชนที่บอกว่าเป็นพี่น้องของท่านบ้างไหม?

มาเลเซียต้องบังคับให้ BRN หยุดปฏิบัติการทำลายเป้าหมายเศรษฐกิจทันทีโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ เพราะกระทบความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวมาลายูเอง

ข้อสังเกต
ทำไม ดาโต๊ะ สรี อาห์มัด ซัมซามิน ฮาซิม อดีตเลขาธิการสำนักข่าวกรองมาเลเซีย ในฐานะผู้อำนวยความสะดวกการพูดคุยสันติภาพ รีบร้อน เร่งรัดให้ไทยดำเนินการ รีบตกลงให้จบในปี ๒๕๕๗
เพราะว่า มาเลเซียกำลังทำผิดข้อกำหนดของ อาเซียนที่ห้ามแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้านดังมีข้อตกลงใน “ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community -APSC)” 

มีเนื้อหาตามข้องตกลง 2.1 ที่ได้ตกลงไว้ดังนี้ 

2.1 	ประชาคมที่มีกติกาและมีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน (common foreign and security policy) ซึ่งเป็น 2 หลักการที่ counter-balance ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ 

1) การไม่แทรกแซงกิจการภายใน และ 
2) ส่งเสริม Community values 


อาชญากร หรือจะปกครองประชาชนได้ด้วยความชอบธรรม..???

           แต่ถ้าหากเราติดตามศึกษาเราจะได้พบกับเล่ห์ร้ายของเพื่อนบ้านริมรั้ว....ก็ถือว่าเป็นโชค! ที่ได้เรียนรู้สันดานฝ่ายที่อ้าง เรียกตัวเองว่าเพื่อนผู้หวังดี ส่วนโจร...มันก็เป็นของมันเช่นนั้นแหละ ถ้าหากมาเลเซียไม่สนับสนุน โจรก็ไม่มีฤทธิ์อะไร!

         ข้อเรียกร้อง ข้อ 1 การพูดคุยสันติภาพนี้เป็นการพูดคุยระหว่างตัวแทนของนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพปาตานีซึ่งนำโดยบีอาร์เอ็น กับราชอาณาจักรไทย

          BRN คิดเอาเองว่า
 • BRN คือ ผู้ปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ 
 • BRN คือ องค์กรปลดปล่อย เป็นตัวแทนของประชาชาติปาตานีมาเลย์ 
 • BRN เป็นผู้ดูแลภารกิจและความต้องการ

โดยข้อเท็จจริง
 • เรามีตัวแทนของประชาชนในสภาฯ อยู่แล้ว คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • BRN เป็นผู้ปกป้องไม่ได้ เพราะเป็นผู้ฆ่า ประชาชนชาวมาลายูเสียเอง

BRN บอกว่า
 • จะหยุดปฏิบัติการต่อเป้าหมายอ่อนแอ หมายถึงพลเรือนที่ไม่ติดอาวุธ เจ้าหน้าที่รัฐไม่ถืออาวุธรวมทั้งครู 
 • หยุดปฏิบัติการต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ในเขตชุมชน โรงงาน ห้างร้าน โดยทั้งหมดจะมีผลทันที

นี่หรือ...จิตสำนึกของ BRN กับ เพื่อนข้างบ้าน !

 • 1. BRN ฆ่าผู้บริสุทธิ์โดยเจตนา ถึงแม้จะเจ้าหน้าที่ไม่ถืออาวุธก็ยังคงเป็นความผิดทางกฎหมายของไทยอยู่แล้ว ไม่ควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
 • 2. มาเลเซียล่ะ! เคยชี้แนะให้ BRN หยุดการปฏิบัติการทำลายชีวิตพี่น้องมาลายู และทำลายเศรษฐกิจซึ่งมีผลในความเป็นอยู่ของประชาชนที่บอกว่าเป็นพี่น้องของท่านบ้างไหม?
         มาเลเซียต้องบังคับให้ BRN หยุดปฏิบัติการทำลายเป้าหมายเศรษฐกิจทันทีโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ เพราะกระทบความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวมาลายูเอง

ข้อสังเกต                 
          ทำไม ดาโต๊ะ สรี อาห์มัด ซัมซามิน ฮาซิม อดีตเลขาธิการสำนักข่าวกรองมาเลเซีย ในฐานะผู้อำนวยความสะดวกการพูดคุยสันติภาพ รีบร้อน เร่งรัดให้ไทยดำเนินการ รีบตกลงให้จบในปี ๒๕๕๗ 
          เพราะว่า มาเลเซียกำลังทำผิดข้อกำหนดของ อาเซียนที่ห้ามแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้านดังมีข้อตกลงใน “ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community -APSC)”

มีเนื้อหาตามข้องตกลง 2.1 ที่ได้ตกลงไว้ดังนี้

 •  2.1 ประชาคมที่มีกติกาและมีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน (common foreign and security policy) ซึ่งเป็น 2 หลักการที่ counter-balance ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ 
 •          1) การไม่แทรกแซงกิจการภายใน และ 
 •          2) ส่งเสริม Community values 

อาชญากร หรือจะปกครองประชาชนได้ด้วยความชอบธรรม..???
http://narater2010.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บ

ผู้ติดตาม