วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Ambranews “สื่อลวงโลก” ขบวนการขัดขวางสันติภาพในความเคลือบแฝงที่ต้องจับตา

Ambranews “สื่อลวงโลก” ขบวนการขัดขวางสันติภาพในความเคลือบแฝงที่ต้องจับตา

Ambranews “สื่อลวงโลก” ขบวนการขัดขวางสันติภาพในความเคลือบแฝงที่ต้องจับตา


            กระแสการใช้สงครามข่าวสารในพื้นที่ จชต. ในวันนี้หากเปรียบเป็นการชกมวยคงเป็นการแข่งขันที่กำลังเข้มข้น โดยทั้งสองฝ่ายต่างใช้วาทกรรมเข้าห้ำหั่นกันอย่างถึงพริกถึงขิง ยิ่งในช่วงที่ฝ่ายใดเพลี่ยงพล้ำอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่รีรอที่จะถล่มให้จมดิน ซึ่งหากพิจารณาในแง่ของสื่อสารมวลชนที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้ว ผู้ที่ได้ประโยชน์โดยตรงก็คือผู้บริโภคข่าวสารซี่งจะได้รับข้อเท็จจริงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจนนำไปสู่การเชื่อหรือไม่เชื่อข่าวสารนั้น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องของตัวบุคคล แต่หากสื่อมวลชนนำเสนอแบบมีความประสงค์อื่นใดแอบแฝงกลุ่มคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือผู้บริโภคข่าวสารนั้นเอง เพราะหากนำไปวิเคราะห์บทพื้นฐานแห่งตนแล้วเกิดความเชื่อในข่าวสารนั้นทั้งๆที่เป็นการบิดเบือนข่าวสารโดยการให้ข้อมูลด้านเดียวแล้ว อาจส่งผลร้ายแรงตามเจตนาและความต้องการของสื่อนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังปรากฎเงื่อนไขสนับสนุนและมีความเปราะบางเช่นจังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้

           ในท่ามกลางเหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงในภาคใต้ของประเทศไทย ที่นับวันเหตุการณ์ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงได้ง่ายๆ การบาดเจ็บล้มตายทั้งของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนผู้บริสุทธิ์ยังเกิดขึ้นวันแล้ววันเล่าด้วยน้ำมือของผู้แอบอ้างว่าทำเพื่อประชาชนชาวมุสลิมมลายู ที่ไม่น่าเชื่อว่าสามารถฆ่าได้แม้ผู้มีความศรัทธาในสิ่งเดียวกัน หวังเพียงเพื่อสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นแล้วใช้สื่อของตนโหมประโคมข่าวสร้างภาพว่าพี่น้องมุสลิมถูกรังแก โดยมิได้คำนึงถึงความเสียหายใดๆ เพราะจุดมุ่งหมายสูงสุดคือผลประโยชน์และอำนาจที่จะได้รับเฉพาะกลุ่มของตนเอง อย่างไรก็ตามยังคงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือแก้ไขกันต่อไปเพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายคือความสงบสันติในพื้นที่ที่วาดหวังว่าจะกลับคืนมาในเร็ววัน

         แต่ในความร่วมแรงร่วมใจนั้นยังคงมีกลุ่มบุคคลหนึ่งซึ่งอ้างตนเองว่าเป็น “สื่อมวลชน” ใช้สื่อทางเลือกคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์จัดทำเว็บไซต์ชื่อ ambranews.com เป็นเว็บไซต์ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมักรายงานข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาคใต้ของประเทศไทย เกี่ยวกับรัฐปัตตานีและชี้นำความต้องการแบ่งแยกดินแดน รวมทั้งโจมตีการทำงานของรัฐบาลไทยมาโดยต่อเนื่อง

          ซึ่งการนำเสนอดังกล่าวขัดแย้งกับการที่นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียซึ่งเคยออกมากล่าวว่า จะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ใน สามจังหวัดภาคใต้ และจะให้ความร่วมมือโดยไม่ให้ผู้ก่อเหตุใช้มาเลเซียเป็นที่หลบซ่อนหลังก่อเหตุ

          นอกจากนั้นยังได้แสดงให้เห็นถึงความจริงใจด้วยการปิดกั้นการนำเสนอของเว็บไซต์จอมบิดเบือนข้างต้นไประยะหนึ่ง แต่แล้วก็ได้รับอนุญาตให้เปิดใช้งานขึ้นอีกครั้งโดยไม่มีเหตุผล แล้วปล่อยให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่อยู่ภายในประเทศตนเองโจมตีกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้านได้ต่อไปโดยไม่มีคำชี้แจง  
อย่างนี้ควรจะเรียกว่า “ยินดีให้ความร่วมมือในการสร้างสันติสุขให้กับเพื่อนบ้าน” แล้วหรือ

          ล่าสุดเว็บไซต์ ambranews.com ได้รายงานข่าวโจมตีมติที่ประชุม ครม.ของไทยกรณีการอนุมัติงบประมาณแก้ไขปัญหาภาคใต้เพิ่มเติม อาทิ การเพิ่มอัตราบรรจุ อส.จาก 900 คน เป็น 2700 คน รวมถึงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 41 สนาม โดยให้เหตุผลว่าเป็นการนำปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาทุจริตคอรัปชั่น

         การนำเสนอด้วยเหตุผลในลักษณะนี้ได้ชี้เห็นถึง “กึ๋น” ในการเป็นสื่อมวลชนของผู้รายงานข่าวของ ambranews.com ได้เป็นอย่างดี เพราะส่วนใหญ่สื่อมวลชนจะมีคุณสมบัติในการวิเคราะห์แล้วนำเสนออย่างเป็นเหตุเป็นผล แต่สำหรับผู้รายงานข่าวของเว็บไซต์นี้ที่มุ่งแต่จะบิดเบือน ขัดขวาง ปัดแข้งปัดขาประเทศไทยเพียงอย่างเดียวคงทำให้คุณสมบัติของการเป็นสื่อที่มีจรรยาบรรณหายไป

           เพราะในขณะที่ความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ทั้งในด้านของการสร้างงานและการแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อนที่มีความรุนแรงมากในขณะนี้คือปัญหายาเสพติด ซึ่งรัฐบาลมีความมุ่งหวังในการนำโครงการทั้งสองโครงการมาขับเคลื่อนเพื่อปัญหาพื้นฐาน อันจะส่งผลดีต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการมีงานทำของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการใช้กีฬาในการเสริมสร้างให้เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าขบวนการกำลังใช้ในการมอมเมาเยาวชนเพื่อให้เข้าร่วมกับการก่อเหตุรุนแรง เหล่านี้ล้วนเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ภายใต้การสนับสนุนของผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนา การออกมาแสดงความเห็นขัดขวางครั้งนี้จึงเห็นได้ว่ามีเจตนาไม่ต้องการให้พื้นที่ได้รับการพัฒนา และจะมีเหตุผลอื่นๆ อีกหรือไม่

           หรือขบวนการกลัวว่าหากปัญหายาเสพติดลดน้อยลงหรือหมดไปจะทำให้หลอกลวงเยาวชนได้ยากขึ้น หรืออาจเป็นเพราะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากขึ้น จะกระทบไปถึงธุรกิจ ค้ายาเสพติดที่เกื้อกูลกันกับการก่อเหตุรุนแรงและขบวนการได้รับเงินสนับสนุนอยู่ เหตุผลนี้ก็น่าคิด

         ฝากไปถึงเพื่อนสมาชิกที่ใช้งานเครือข่ายเว็บไซต์และท่านผู้ทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีท่านอื่นๆ ลองช่วยกันตรวจสอบเว็บไซต์ ambranews.com ถึงเหตุผลที่แท้จริงของความพยายามสร้างความขัดแย้งในสังคมที่บอบช้ำแห่งนี้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ หรือหากกล้าพอก็แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการออกมาตอบคำถามนี้เพื่อให้สังคมหายคลางแคลงสงสัย และหากยังประพฤติตนเปรียบประดุจกาฝากเฉกเช่นเนื้อร้ายของวงการสื่ออยู่แบบนี้ สุดท้าย ท่านจะกลายเป็นเนื้อร้ายที่ต้องถูกตัดทิ้งโดยผู้ใช้สื่อด้วยกันเองนี่แหละ 
         หรือคิดว่าจะบิดเบือนต่อไปเพื่อผลประโยชน์เพราะมีใครคอยปกป้องอยู่ก็มาลองดูกันซอเก๊าะ นิรนาม
http://narater2010.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บ

ผู้ติดตาม