วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ข้ออ้างของโจรใต้เพื่อฆ่าคนโดยปราศจากความผิด

ข้ออ้างของโจรใต้เพื่อฆ่าคนโดยปราศจากความผิด 
ข้ออ้างของโจรใต้เพื่อฆ่าคนโดยปราศจากความผิด

          พวกโจรใต้ที่อ้างอุดมการณ์ต่อสู้เพื่อดินแดนปัตตานี แต่วิธีการ พฤติกรรมเลวร้าย โหดเหี้ยมอำมหิตผิดมนุษย์ ฆ่าคนอย่างเลือดเย็น โดยที่ไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นใดๆ กันมาก่อน ฆ่าได้แม้กระทั่ง คนแก่ ครู คนทำมาค้าขาย ซึ่งไม่เคยสร้างความเดือดร้อนอันใดให้สังคม แต่ก็ต้องมาจบชีวิตอย่างน่าอเนถอนาถเพราะพวกโจรที่มักจะอ้างพระผู้เป็นเจ้า ว่าการฆ่าศัตรูไม่มีความผิด และจะได้ไปพบกับพระเจ้า
Photo: ข้ออ้างของโจรใต้เพื่อฆ่าคนโดยปราศจากความผิด 

พวกโจรใต้ที่อ้างอุดมการณ์ต่อสู้เพื่อดินแดนปัตตานี แต่วิธีการ พฤติกรรมเลวร้าย โหดเหี้ยมอำมหิตผิดมนุษย์ ฆ่าคนอย่างเลือดเย็น โดยที่ไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นใดๆ กันมาก่อน ฆ่าได้แม้กระทั่ง คนแก่ ครู คนทำมาค้าขาย ซึ่งไม่เคยสร้างความเดือดร้อนอันใดให้สังคม แต่ก็ต้องมาจบชีวิตอย่างน่าอเนถอนาถเพราะพวกโจรที่มักจะอ้างพระผู้เป็นเจ้า ว่าการฆ่าศัตรูไม่มีความผิด และจะได้ไปพบกับพระเจ้า

อย่างไรก็ตาม หลักคำสอนที่ปรากฎในคัมภีร์กุรอาน วจนะ (หะดิษ) และแบบฉบับ (ซุนนะห์) ของท่านนบีมุฮัมมัด ตลอดจนทัศนะต่าง ๆ ของบรรดาปราชญ์มุสลิม สรุปได้ว่าการกระทำที่เป็นการทำลายชีวิต และทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์ตลอดจนทำลายสถานที่ราชการ และสถานที่สาธารณประโยชน์นั้น จะถือว่าเป็นการต่อสู้ในหนทางของศาสนาหรือการญีฮาดไม่ได้ ส่วนผู้ที่เสียชีวิตไปด้วยการกระทำแห่งความหลงผิด และงมงายในกรณีดังกล่าวจะถือว่า เป็นผู้เสียชีวิตในหนทางของศาสนา (ชะฮีด) ย่อมไม่ได้ การกระทำดังกล่าวเป็นการผิดต่อบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม

แต่พวกโจรใต้ไม่เคยศึกษาสิ่งเหล่านี้ด้วยเอง และมักจะอ้างการฆ่าคนเพราะถูกชักจูงจากผู้นำกลุ่มที่อ้างว่าการฆ่าศัตรูไม่มีความผิด เพื่อต่อสู้นำปัตตานีคืนมาจากสยาม  และชาวมุสลิมมาลายูถูกสยามรังแกและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสยาม แต่สิ่งที่กล่าวอ้างมา เป็นที่แปลกประหลาดใจในประชาชนไทยที่รักสันติสุข ว่าทำไมพวกท่านหลงเชื่อผู้นำอย่างง่ายดาย ท่านยอมฆ่าคนตายเพียงเพราะคำบอกชักชวนของคนไม่กี่คนโดยไม่พิจารณาว่า ชีวิตบริสุทธิ์นั้น มีค่าไม่ต่างกับชีวิตของท่านและครอบครัวท่านแต่อย่างใด


โดย อับดุล

         อย่างไรก็ตาม หลักคำสอนที่ปรากฎในคัมภีร์กุรอาน วจนะ (หะดิษ) และแบบฉบับ (ซุนนะห์) ของท่านนบีมุฮัมมัด ตลอดจนทัศนะต่าง ๆ ของบรรดาปราชญ์มุสลิม สรุปได้ว่าการกระทำที่เป็นการทำลายชีวิต และทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์ตลอดจนทำลายสถานที่ราชการ และสถานที่สาธารณประโยชน์นั้น จะถือว่าเป็นการต่อสู้ในหนทางของศาสนาหรือการญีฮาดไม่ได้ ส่วนผู้ที่เสียชีวิตไปด้วยการกระทำแห่งความหลงผิด และงมงายในกรณีดังกล่าวจะถือว่า เป็นผู้เสียชีวิตในหนทางของศาสนา (ชะฮีด) ย่อมไม่ได้ การกระทำดังกล่าวเป็นการผิดต่อบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม

       แต่พวกโจรใต้ไม่เคยศึกษาสิ่งเหล่านี้ด้วยเอง และมักจะอ้างการฆ่าคนเพราะถูกชักจูงจากผู้นำกลุ่มที่อ้างว่าการฆ่าศัตรูไม่มีความผิด เพื่อต่อสู้นำปัตตานีคืนมาจากสยาม และชาวมุสลิมมาลายูถูกสยามรังแกและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสยาม แต่สิ่งที่กล่าวอ้างมา เป็นที่แปลกประหลาดใจในประชาชนไทยที่รักสันติสุข ว่าทำไมพวกท่านหลงเชื่อผู้นำอย่างง่ายดาย ท่านยอมฆ่าคนตายเพียงเพราะคำบอกชักชวนของคนไม่กี่คนโดยไม่พิจารณาว่า ชีวิตบริสุทธิ์นั้น มีค่าไม่ต่างกับชีวิตของท่านและครอบครัวท่านแต่อย่างใด


โดย อับดุล
http://narater2010.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บ

ผู้ติดตาม