วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รวบ 1 หัวโจกโจรใต้ ประวัติเคยให้ครอบครัวเกลี่ยกล่อมมอบตัว แต่ขอยอมตายดีกว่ามอบตัว...

 รวบ 1 หัวโจกโจรใต้ 
       
        รวบ 1 หัวโจกโจรใต้ ประวัติเคยให้ครอบครัวเกลี่ยกล่อมมอบตัว แต่ขอยอมตายดีกว่ามอบตัว...

           เมื่อเวลา 03.40 น. วันนี้ (20 ต.ค.56)เจ้าหน้าที่ชป.สายฟ้า,ชปข.กกล.ทพ. จชต.,ฉก.ทพ.๔๑, ฉก. ยะลา ๑๒ และ สภ.ท่าธง ติดตามจับกุม บ้านเป้าหมาย ณ บ้านไม่มีเลขที่ บ.พรุ ม.3 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา

Photo: รวบ 1 หัวโจรใต้ ประวัติเคยให้ครอบครัวเกลี่ยกล่อมมอบตัว แต่ขอยอมตายดีกว่ามอบตัว...

เมื่อเวลา 03.40 น. วันนี้ (20 ต.ค.56)เจ้าหน้าที่ชป.สายฟ้า,ชปข.กกล.ทพ. จชต.,ฉก.ทพ.๔๑, ฉก. ยะลา ๑๒ และ สภ.ท่าธง ติดตามจับกุม บ้านเป้าหมาย ณ บ้านไม่มีเลขที่ บ.พรุ ม.3 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 

นายอับดุลรอนี มะดีเยาะ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51/4 ม.4 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี.

- มีแนวความคิดรุนแรงต้องการแบ่งแยกดินแดน ต่อต้านรัฐบาลและต้องการปกครองตนเอง ปลุกระดมราษฎรไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เบี่ยงเบนคำสอนทางศาสนา ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านเข้าร่วมขบวนการและสาบานตน (ซูมเปาะ)

- เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ระดับแกนนำมีหน้าที่ควบคุมกลุ่ม ผกร.ระดับผู้ปฏิบัติในพื้นที่/พื้นที่ใกล้เคียง

- มีตำแหน่งทางสังคมเป็นหะยี 

- หาสมาชิกเข้าร่วมขบวนการ ด้วยการโน้มน้าว/ชักจูงด้วยการปลุกระดม

- แจ้งข่าวสารการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐ ต่อกลุ่มตนเองและพวกพ้อง

- เป็นผู้สั่งการให้กลุ่มคนร้ายยิงนายซาการียา สือรี อดีตผช.ผญบ.ม.4 ต.คลองช้าง ฯ เสียชีวิต สาเหตุเป็นสายให้กับทางราชการเมื่อ ก่อนเดือนปอซอ

- แหล่งข่าวในพื้นที่ยืนยันว่าเป็นผู้สั่งการ/มีอำนาจเบ็ดเสร็จต่อกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ ม.4 ต.นาเกตุ ฯ

- ด้วยความระแวงต่อหลายเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นจึงเป็นคนที่ไม่สามารถกำหนดสถานที่พำนักหรือที่อยู่อาศัยเป็นที่ถาวร

- หลังจากนายอาหะมะดือราแม หะยีมะ(ปะดอคลองช้าง)เสียชีวิต จึงมีการปรับเปลี่ยนระดับของ ผกร.ฯ จำนวน 7 คน

- เป็น แกนนำ (หน.ที่ร้านน้ำชา) บ้านอยู่หน้าโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพ ต.นาเกตุฯ

- เยาะ เป็น รองหัวหน้าหมู่บ้านอาเยาะห์ (สันติสุข) และเป็นผู้รวบรวมเงินสมาชิกภายในหมู่บ้านทั้งหมด, ปลุกระดม/ชักชวนสมาชิกได้ข้อมูลจากการซักถามนายอาแว ดือเระ

-เป็น หัวหน้าฝ่ายสหกรณ์ โดยการเปิดร้านค้าสหกรณ์ที่บ้านของตนเอง ขายให้กับสมาชิกภายในหมู่บ้านและทั่วไป ปัจจุบัน ปิดร้านแล้ว หลังจากได้หลบหนีไปได้ข้อมูลจากการซักถามนายอาแว ดือเระ

- นายอับดุลรอนีฯ มีภรรยา 2 คน ชื่อนางนารีป๊ะ มะดีเยาะ มีบตร 4 คน ,นางรอมือละ คาโอน มีบุตร 3 คน

- ในการพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับครอบครัวนายอับดุลรอนีฯ และให้ครอบครัวเกลี่ยกล่อมให้นายอับดุลรอนีฯมอบตัวแต่ได้รับคำยืนยันจากนายอับดุลรอนีฯ ว่าจะยอมตายโดยไม่ยอมมอบตัว

-แกนนำระดับหัวหน้าอาเยาะ หมู่บ้านจัดตั้งกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ทำหน้าที่ หน.ฝ่ายอูลามา**

         นาย อับดุลรอนี มะดีเยาะ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51/4 ม.4 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี.

 • มีแนวความคิดรุนแรงต้องการแบ่งแยกดินแดน ต่อต้านรัฐบาลและต้องการปกครองตนเอง ปลุกระดมราษฎรไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เบี่ยงเบนคำสอนทางศาสนา ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านเข้าร่วมขบวนการและสาบานตน (ซูมเปาะ)
 • เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ระดับแกนนำมีหน้าที่ควบคุมกลุ่ม ผกร.ระดับผู้ปฏิบัติในพื้นที่/พื้นที่ใกล้เคียง
 • มีตำแหน่งทางสังคมเป็น หะยี 
 • หาสมาชิกเข้าร่วมขบวนการ ด้วยการโน้มน้าว/ชักจูงด้วยการปลุกระดม
 • แจ้งข่าวสารการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐ ต่อกลุ่มตนเองและพวกพ้อง
 • เป็นผู้สั่งการให้กลุ่มคนร้ายยิงนายซาการียา สือรี อดีตผช.ผญบ.ม.4 ต.คลองช้าง ฯ เสียชีวิต สาเหตุเป็นสายให้กับทางราชการเมื่อ ก่อนเดือนปอซอ
 • แหล่งข่าวในพื้นที่ยืนยันว่าเป็นผู้สั่งการ/มีอำนาจเบ็ดเสร็จต่อกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ ม.4 ต.นาเกตุ ฯ
 • ด้วยความระแวงต่อหลายเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นจึงเป็นคนที่ไม่สามารถกำหนดสถานที่พำนักหรือที่อยู่อาศัยเป็นที่ถาวร
 • หลังจากนายอาหะมะดือราแม หะยีมะ (ปะดอคลองช้าง) เสียชีวิต จึงมีการปรับเปลี่ยนระดับของ ผกร.ฯ จำนวน 7 คน
 • เป็น แกนนำ (หน.ที่ร้านน้ำชา) บ้านอยู่หน้าโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพ ต.นาเกตุฯ
 • เยาะ เป็น รองหัวหน้าหมู่บ้านอาเยาะห์ (สันติสุข) และเป็นผู้รวบรวมเงินสมาชิกภายในหมู่บ้านทั้งหมด, ปลุกระดม/ชักชวนสมาชิกได้ข้อมูลจากการซักถามนายอาแว ดือเระ
 • เป็น หัวหน้าฝ่ายสหกรณ์ โดยการเปิดร้านค้าสหกรณ์ที่บ้านของตนเอง ขายให้กับสมาชิกภายในหมู่บ้านและทั่วไป ปัจจุบัน ปิดร้านแล้ว หลังจากได้หลบหนีไปได้ข้อมูลจากการซักถามนายอาแว ดือเระ
 • นายอับดุลรอนีฯ มีภรรยา 2 คน ชื่อนางนารีป๊ะ มะดีเยาะ มีบตร 4 คน ,นางรอมือละ คาโอน มีบุตร 3 คน
 • ในการพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับครอบครัวนายอับดุลรอนีฯ และให้ครอบครัวเกลี่ยกล่อมให้นายอับดุลรอนีฯ มอบตัวแต่ได้รับคำยืนยันจากนายอับดุลรอนีฯ ว่าจะยอมตายโดยไม่ยอมมอบตัว

          แกนนำระดับหัวหน้าอาเยาะ หมู่บ้านจัดตั้งกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ทำหน้าที่ หน.ฝ่ายอูลามา**
http://narater2010.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บ

ผู้ติดตาม