วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

"อาณาจักรแห่งความกลัว" (The Kingdom of Terror)


             นักวิชาการเพื่อสันติวิธีเคยเล่าให้ฟังว่า ...."จากอดีตถึงปัจจุบัน "อาณาจักรแห่งความกลัว" (The Kingdom of Terror) ถูกสร้างขึ้นยุค "รัฐนิยม" แต่ปัจจุบัน ฉายานี้ได้หายไปแล้ว กลับมีปรากฏการณ์ใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่คือ การต่อสู้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบางกลุ่ม ไม่เว้นแม้แต่ภายใต้ กลไกรัฐ บุคคลบางกลุ่มที่แสวงหาผลประโยชน์ในสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ ฉายาใหม่สำหรับพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ "ดินแดน แห่งผลประโยชน์ และดินแดน แห่งความขัดแย้ง" (The Land of Interest and the Land of Conflict) 

          ความกลัวและความคิดแบ่งแยกดินแดนเริ่มจางหายไปเรื่อย ๆ เพราะเหตุผลทางการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว  ประชาธิปไตยในบ้านเมืองเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้น ประตูทางการเมืองได้เปิดกว้าง นักการเมืองมุสลิมได้รับการยอมรับเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง ในระดับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง การเปลี่ยนแปลงนี้ เริ่มตั้งแต่ ทศวรรษที่ 90 (พ.ศ.2533) เป็นต้นมา นับตั้งแต่ปี 2533 สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ คือ การต่อสู้นอกระบบ (Underground) ได้ลดลง

           แต่การต่อสู้ภายในระบบ (In-system) เริ่มได้รับการยอมรับจากประชาชนชาวไทยมุสลิม รวมทั้ง นักการเมืองมุสลิม เพราะระบบรัฐสภาไทยได้เปิดกว้างขึ้น เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรดาขบวนการใต้ดินทั้งหลายจำเป็นจะต้องปรับตัวเอง กับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในเมื่อตัวแทนของพวกเขาสามารถเข้าไปอยู่ในรัฐสภา และสามารถนำปัญหาของพวกเขา ไปสู่เวทีทางการเมืองอย่างเปิดเผย การต่อสู้นอกระบบการเรียกร้องแบ่งแยกดินแดน ไม่ได้รับตอบสนองจากประชาชนอีกต่อไป บรรดาขบวนการใต้ดินที่หลงเหลืออยู่นั้นเป็นเพียงขบวนการก่อการร้ายธรรมดา ๆ เท่านั้น"

          สิ่งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐควรกระทำคือ ลดเงื่อนไขและข้ออ้างของคนบางกลุ่ม ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ มักจะยกเอามาเป็นข้ออ้างเพื่อต่อต้านรัฐว่า  "ดินแดนนี้ เป็นของคน เชื้อชาติไทย เท่านั้น เราคนมลายู ไม่ใช่เจ้าของ แผ่นดินนี้ ฉะนั้น เราต้องต่อสู้ เพื่อได้มาซึ่งรัฐปัตตานี เป็นของเรา" 

นี่คือข้ออ้าง ที่ใช้อยู่ในกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติเสมอมา

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บ

ผู้ติดตาม