วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Permas BRN ไร้อนาคต สิ้นเชิง


 ุ          กระดมมวลชนโดยสร้างจุดเด่นให้แก่กลุ่มโดยเรียกร้องความต้อการเพื่อกำหนดใจตนเองโดยอ้างว่าเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 3 จชต.รวมถึงนักศึกษา นักวิชาการ ภาคประชาสังคมเคลื่อนไหวในการทำกิจกรรมภายใต้ชื่อกลุ่ม Permas หมายถึงกลุ่มสมาพันธ์นักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนปัตตานี คนทั่วไปต่างรู้ดีว่าเป็นปีกข้างหนึ่งของ BRN ในการเคลื่อนไหวงานการเมืองและมวลชน ทำหน้าที่ปลุกระดมนักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการแก้ปัญหาของภาครัฐโดยใช้วิธี ไบคาร่า ปัตตานี ในการขับเคลื่อนตามเป้าหมายที่วางไว้

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงนักศึกษาปัตตานีทั้งในประเทศและต่างประเทศมีนโยบายสำคัญคือ ซาตูปาตานี หรือ 1ปาตานี นัยยะหมายถึงปาตานีเป็นหนึ่งเดียว โดยที่องค์กรฐานของ Permas มี 42 องค์กร ทั้งองค์กรที่เป็นอิสระ และองค์กรที่เป็นสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องเป็นมุสลิมปาตานีเท่านั้น 

         กลุ่มนักศึกษาที่เรียกตัวเองว่าปัญญาชน และพูดอยู่เสมอว่าเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของประชาชน สุดท้ายแล้วหนีไม่พ้นการแอบแฝงด้วยผลประโยชน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรมูลนิธิจากต่างประเทศเพื่อพวกพ้องและกลุ่มครอบครัวตนเอง ด้วยการสร้างผลงานในการทำกิจกรรมกับเวทีเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์แต่ไม่ได้มีอุดมการณ์เพื่อชาวปาตอนี อย่างแท้จริง 

'Permas
สถานการณ์ใน 3 จชต. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ประมาณ 10ปีที่ผ่านมา เป็รการก่อการร้ายของ BRN โดยใช้ระเบิดขนาดใหญ่และเข่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยไม่เลือกทั้งไทยพุทธ-มุสลิม ซึ่งเกิดจากอุดมการณ์ของผู้เห็นต่างจากรัฐ พยายามสร้างกระแสในการแบ่งแยกดินแดน ทั้งนี้เพื่อสร้างอำนาจแห่งความหวาดกลัวให้ประชาชนตกอยู่ภายใต้อำนาจเพื่อเป็นข้อต่อรองแห่งรัฐนอกจากนั้นยังมีกลุ่มที่แอบแฝงผลประโยชน์ที่พยายามยกระดับองค์กรขึ้นมาเพื่อใช้ต่อสู้ในเวทีการเมืองเพื่อปลุกระดมมวลชนโดยสร้างจุดเด่นให้แก่กลุ่มโดยเรียกร้องความต้อการเพื่อกำหนดใจตนเองโดยอ้างว่าเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 3 จชต.รวมถึงนักศึกษา นักวิชาการ ภาคประชาสังคมเคลื่อนไหวในการทำกิจกรรมในหน้าที่กลุ่ม Permas หมายถึงกลุ่มสมาพันธ์นักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนปัตตานี คนทั่วไปต่างรู้ดีว่าเป็นปีกข้างหนึ่งของ BRN ในการเคลื่อนไหวงานการเมืองและมวลชน ทำหน้าที่ปลุกระดมนักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการแก้ปัญหาของภาครัฐโดยใช้วิธี ไบคาร่า ปัตตานี ในการขับเคลื่อนตามเป้าหมายที่วางไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงนักศึกษาปัตตานีทั้งในประเทศและต่างประเทศมีนโยบายสำคัญคือ ซาตูปาตานี หรือ 1ปาตานี นัยยะหมายถึงปาตานีเป็นหนึ่งเดียว องค์กรฐานของ Permas มี 42 องค์กรทั้งองค์กรที่เป็นอิสระและองค์กรที่เป็นสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยจะต้องเป็นมุสลิมปาตานีเท่านั้น กลุ่มนักศึกษาที่เรียกตัวเองว่าปัญญาชน และพูดอยู่เสมอว่าเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของประชาชน สุดท้ายแล้วหนีไม่พ้นการแอบแฝงด้วยผลประโยชน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรมูลนิธิจากต่างประเทศเพื่อพวกพ้องและกลุ่มครอบครัวตนเอง ด้วยการสร้างผลงานในการทำกิจกรรมกับเวทีเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์แต่ไม่ได้มีอุดมการณ์เพื่อชาวปาตอนี อย่างแท้จริง กลุ่ม Permas ปัจจุบันมีนาย นายสุไฮมี ดูละสะ เป็นประธานซึ่งรับช่วงต่อจาก นาย อาเต็ฟ โซะโก ที่ถูกเปิดเผยพฤติกรรมชั่วที่แอบแฝงแอบกอบโกยผลประโยชน์โดยใช้องค์กรนักศึกษาบังหน้าทำนองเดียวกันนี้ จนกระทั้งอยู่ไม่ได้ต้องลาออกไปอยู่เบื้องหลัง นอกจากนี้ยังมี นายตูแวดานียา ตูแวแมแง ผู้อำนวยการสำนักปัตตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา หรือ Lampar นาย แวหะมะ แวกือจิ ผอ.วิทยุ มีเดียสลาตัน นาย อิสมาแอล ฮายีแวจิ ผู้อำการสำนักสื่อ Wartani ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและทำกิจกรรมคู่ขนานสนับสนุนให้กับ Permas ให้เป็นทิศทางเดียวกันและเป็นผู้บรรยายในเวที ไบคาล่า ปาตานี และเงินทุนสนับสนุน Permas จะได้รับการสนับสนุนในรูปแบบการยื่นจัดโครงการต่างๆผ่าน องค์กรมูลนิธิต่างประเทศ เงินก้อนโตที่ได้มานั้นกลุ่มนักศึกษาหรือสมาชิกของกลุ่ม Permas ไม่เคยรู้เลยว่าเอาไปทำไรบ้าง ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้นำเหล่านี้ได้ใช้ชีวิตหรูหราเดินทางไปประเทศต่างๆ มีบ้านใหญ่โตเหมือนคฤหาสน์ มีรถยนต์ทันสมัย มีเงินใช้อย่างฟุ่มเฟือย ในขณะที่แนวร่วมอุดมการณ์รากหญ้ามีชีวิตที่แล้นแค้น แถมต้องปันรายได้ส่วนหนึ่งให้กับองค์กรซึ่งมองไม่เห็นอนาคตของตนเองเลย'


         กลุ่ม Permas ปัจจุบันมีนาย นายสุไฮมี ดูละสะ เป็นประธานซึ่งรับช่วงต่อจาก นาย อาเต็ฟ โซะโก ที่ถูกเปิดเผยพฤติกรรมชั่วที่แอบแฝงแอบกอบโกยผลประโยชน์โดยใช้องค์กรนักศึกษาบังหน้าทำนองเดียวกันนี้ จนกระทั้งอยู่ไม่ได้ต้องลาออกไปอยู่เบื้องหลัง 


         นอกจากนี้ยังมี นายตูแวดานียา ตูแวแมแง ผู้อำนวยการสำนักปัตตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา หรือ Lampar นาย แวหะมะ แวกือจิ ผอ.วิทยุ มีเดียสลาตัน นาย อิสมาแอล ฮายีแวจิ ผู้อำการสำนักสื่อ Wartani ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและทำกิจกรรมคู่ขนานสนับสนุนให้กับ Permas ให้เป็นทิศทางเดียวกันและเป็นผู้บรรยายในเวที ไบคาล่า ปาตานี และเงินทุนสนับสนุน Permas จะได้รับการสนับสนุนในรูปแบบการยื่นจัดโครงการต่างๆผ่าน องค์กรมูลนิธิต่างประเทศ 

          เงินก้อนโตที่ได้มานั้นกลุ่มนักศึกษาหรือสมาชิกของกลุ่ม Permas ไม่เคยรู้เลยว่าเอาไปทำไรบ้าง ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้นำเหล่านี้ได้ใช้ชีวิตหรูหราเดินทางไปประเทศต่างๆ มีบ้านใหญ่โตเหมือนคฤหาสน์ มีรถยนต์ทันสมัย มีเงินใช้อย่างฟุ่มเฟือย ในขณะที่แนวร่วมอุดมการณ์รากหญ้ามีชีวิตที่แล้นแค้น แถมต้องปันรายได้ส่วนหนึ่งให้กับองค์กรซึ่งมองไม่เห็นอนาคตของตนเองเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บ

ผู้ติดตาม